27.09.2022

відкрита лекція професора Мойсеєнко Ірини Павлівни

30.09 2002 року о 8:00 відбудеться відкрита лекція професора кафедри девелопменту нерухомості, обліку та маркетингу  Мойсеєнко Ірини Павлівни  для груп  МАГ-20, МАГ-21ст. Тема лекції :  “ Формування ключових переваг підприємства на основі ключових компетенцій”. Посилання на канал:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a45c620bd02bf4092b308cb7063226334%40thread.tacv2/1662024919380?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%224cce1ec7-bd18-4de5-910c-4bef025e2631%22%7d

?>
вверх