04.10.2022

Відкрита лекція професора Божанової Вікторії Юріївни

В середу 05.10.2022 року о 9:30 відбудеться відкрита лекція професора кафедри менеджменту, управління проектами і логістики Божанової Вікторії Юріївни для груп МЕН-21 та МЕН-22ст. Тема лекції «Організація рекламної діяльності». Посилання на канал: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa7614185b2c4529be54afd2354f705a%40thread.tacv2/1662450745375?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22f1be954f-87d9-420b-9d5f-378a2dafca5e%22%7d

?>
вверх