06.12.2023

Відкрита лекція «Проблеми та перспективи розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні та світі»

11.12.2023 об 11:00 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності Бабенко Валентини Андріївни для груп ЛОГ-23мп, МАГ-23мп, МБ-23мп, МЕН-23мп, ОО-23мп, ПМЕН-23мп, ПУА-23мп, ФІН-23мп.

Тема лекції «Проблеми та перспективи розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні та світі».

Посилання на відкриту лекцію:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aH_RZg6sWV07Xpl-FMBsv00ttVTsGuI2z8XEaN6RUy1A1%40thread.tacv2/1693814236372?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22062cb7eb-5cd8-4665-a545-0b9ec9350d78%22%7d

?>
вверх