01.12.2023

Відкрита лекція «Проблеми міжкультурної комунікації та перекладу»

04.12.2023 о13:00 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності Рощиної Юлії Миколаївни для групи УМЛ-23. Тема лекції «Проблеми міжкультурної комунікації та перекладу».

Посилання на відкриту лекцію:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU5YjBjM2ItMDJiZS00MmRhLTkwNWQtOWFkMmU0NTllYjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%229117f3d5-2e04-4ff3-bb36-13fb4a635740%22%7d

?>
вверх