17.11.2023

Відкрита лекція Павла НЕСЕВРІ

21 листопада 2023 року о 11.00 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри ТБВ Павла Несеврі з дисципліни «Технологія зведення багатофункціональних будівель» в группах ПЦБ-22-1,2мн  на тему: «Організація та технологія зведення надземної частини багатофункціональних будівель».
Посилання на канал  Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a41e512d1155a40da8198c96dbf0dbc99%40thread.tacv2/1694168718630?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22e03fe7f6-878a-44e8-8b6a-dd363ee3bf7f%22%7d
?>
вверх