08.03.2024

Відкрита лекція Осипчука М. М.

Викладач: Доцент кафедри фундаментальних і природничих дисциплін Осипчук Микола Миколайович;

Тема лекції: Застосування визначеного інтеграла.

Дата проведення: 12.03.2024

Час проведення: 9.30

Посилання на канал Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7a3b04c9a84e45dbafa5811ae6c6ebbd%40thread.tacv2/1706547807422?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22fd8e3a08-e6a4-498f-a9a1-627f89d11060%22%7d

Потік, для якого заплановано відкриту лекцію: ТГПВ-23, ВВ-23, ЦБ-23

?>
вверх