29.09.2023

Відкрита лекція “Особливості проєктування будівельних генеральних планів в умовах ущільненої забудови при реконструкції діючих підприємств”

У вівторок, 3 жовтня, о 14-30 доцент Лариса ДЬЯЧЕНКО запрошує на відкриту лекцію “Особливості проєктування будівельних генеральних планів в умовах ущільненої забудови при реконструкції діючих підприємств”.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af9ece5fc754545d091ea15dab837e8f7%40thread.tacv2/1693823743630?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22f91d011c-82f1-4da5-a3b4-9b44dfac46ca%22%7d
?>
вверх