14.03.2024

Відкрита лекція Олени Тимошенко

18 березня 2024 року о 13:00 відбудеться відкрита лекція доцентки кафедри екології та охорони навколишнього середовища Олени Тимошенко з дисципліни «Утилізація та рекуперація відходів» в групі ЕКО-21 на тему: «Наслідки військових дій для довкілля: відходи руйнування».

Посилання на канал Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/ 19%3ad8fe2e61b6c4429b916ffb7a3d7eabab%40thread.tacv2/ 1706869822322?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22f59cdd21-993a-4fc2-bf23-cca147e2ba5f%22%7d

?>
вверх