06.02.2023

Відкрита лекція на тему: «Зворотний осмос. Основи розрахунку та експлуатації».

09.02.2023 р. о 09:30 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Спеціальні системи та технології водопостачання та водовідведення» для здобувачів освіти груп ВВ-22мн (ВВ-22-1м), ВВ-22мп (ВВ-22-2м).

Лектор к.т.н. Нечитайло М.П., кафедра водопостачання, водовідведення та гідравліки. Тема лекції: «Зворотний осмос. Основи розрахунку та експлуатації».

Приєднатися до відкритої лекції можна за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7eaf18531c414ce59f64958b3dc9a501%40thread.tacv2/1674997787498?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2248537d47-eeda-4e0c-8ee2-d9fd9aaf4c00%22%7d

?>
вверх