03.11.2023

Відкрита лекція на тему «Золотий перетин в композиції»

Відкрита лекція кафедри «Основ Архітектури» на тему «Золотий перетин в композиції» відбудеться 7 листопада 2023 року о 11:00
Лектор – Половна – Васильєва Олена Анатоліївна, доцент кафедри «Основ Архітектури».
Відкрита лекція буде проведена для студентів архітектурного факультету, потік ОМ-23.
Посилання на Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a91cc99903c4b417fbc70e4af58f8dbf8%40thread.tacv2/1694519810128?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22d106bfd7-7790-435b-8c18-03a24cb59332%22%7d

?>
вверх