09.12.2020

Відкрита лекція на тему «Якість житлової забудови»

10 листопада 2020 року на кафедрі Екології та охорони навколишнього середовища, доцентом Ткач Н.О. була проведена відкрита лекція на тему «Якість житлової забудови» з дисципліни «Екологічні аспекти реконструкції, підготовки та благоустрою міського середовища»

В умовах  роботи академії під час адаптивного карантину, а саме впровадження дистанційного навчання за допомогою MS Office 365 доцентом кафедри Екології та охорони навколишнього середовища Ткач Н.О. 10 листопада 2020 року у додатку Teams, була проведена відкрита лекція на тему «Якість житлової забудови» з дисципліни «Екологічні аспекти реконструкції, підготовки та благоустрою міського середовища» для студентів-екологів 4-го курсу.

Наявність жорстких реалій сьогодення у вигляді коронокризи сприяє пошукам інноваційних форм та педагогічних прийомів у сфери вищої освіти, а жорстка конкуренція на ринку праці зумовлює необхідність врахування вимог роботодавців до знань і навичок майбутнього фахівця-еколога. Відносно залучення роботодавців до процесів забезпечення якості вищої освіти, можна констатувати, що роботодавці та представники промисловості та органів управління, безумовно, зацікавлені в підвищенні її якості, оскільки вона впливає на рівень професійної підготовки випускників, які є їхніми майбутніми працівниками. На думку Т.Ф. Яковишиної «найбільш гнучкими щодо врахування інтересів стейкхолдерів та впровадження теорії стейкхолдерів в навчальний процес в аспекті еколого-економічної інтеграції України до ЄС є саме варіативні дисципліни, до яких і відноситься дисципліна «Екологічні аспекти реконструкції, підготовки та благоустрою міського середовища». В процесі читання лекції доцент Н.В. Ткач наголошувала на необхідності врахування стандартів «зеленого будівництва», адже саме вони закладають основи створення гармонійного, екологічно безпечного, комфортного та атрактивного середовища для життєдіяльності населення в умовах техногенно навантажених урбоекосистем. Адже невипадково така орієнтація на вирішення екологічних проблем місту зумовлює успішне працевлаштування випускників кафедри у Департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Департаментах екологічної політики міськрад, тощо.

Заняття проводилося в режимі відео зустрічі, основні положення по темі лекції були представлені із застосуванням презентаційного матеріалу. Протягом лекції викладач спілкувався зі студентами, надавалася можливість студентам аналізувати та робити висновки щодо розглянутих питань та положень стосовно якості житлової забудови, а саме наявності показників, що характеризують житлове середовище, зокрема раціональність та комфортність, у тому числі такі показники, як економічність та капітальність. Знання щодо показників та вимог до якості житлової забудови надають можливість фахівцям-екологам у практичній діяльності ґрунтовно та комплексно підходити до впровадження проектів реконструкції, підготовки та благоустрою міського середовища.

Зміст, чіткість структури лекції, застосування прийомів підтримки уваги – все це активізувало мислення і працездатність, сприяло встановленню педагогічного контакту, викликало у студентів емоційний відгук, формувало інтерес до предмету. У лекції застосовувалася техніка зворотного зв’язку. За змістом, прочитана доцентом Ткач Н.О. лекція, характеризується науковістю, доступністю в сприйнятті і переконливістю викладу. Теоретичні узагальнення, супроводжувані ілюстративними матеріалами, фактами, прикладами, емоційне забарвлення лекції, які поєднувалися з глибоким науковим змістом, створювали єднання думки, слова і сприйняття студентами, а використання різних методів композиції в лекції дало можливість викладачу зробити її оригінальною, що  демонструвало  вплив на свідомість  студентів.

На лекції були присутні в.о., зав. каф. Яковишина Т.Ф., доц. Полторацька В.М., Вергун О.О., Тимошенко О.А., доц. Гільов В.В., які висловили схвальні відгуки щодо проведенного заняття, були наведені деякі зауваження, але в цілому лекція залишила позитивне враження.

 

?>
вверх