08.12.2022

Відкрита лекція на тему: «Використання муніципальних ГІС для ведення моніторингу земель об’єднаної територіальної громади».

17.11.2022 р. на кафедрі автомобільних доріг, геодезії та землеустрою к.т.н., старшим викладачем Гряником Володимиром Олександровичем проведено відкриту лекцію з дисципліни «Муніципальні геоінформаційні системи» на тему: «Використання муніципальних ГІС для ведення моніторингу земель об’єднаної територіальної громади».

Дисципліна «Муніципальні геоінформаційні системи» є частиною циклу нормативних дисциплін професійної підготовки студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» і є логічним послідовним продовженням вивчення дисципліни «Геоінформаційні системи і бази даних», яка є вкрай важливою складовою знань фахівця за даною спеціальністю.

На відкритій лекції були присутні викладачі кафедри АДГЗ:, к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри Ландо Є.О., к.т.н., доцент Дем’яненко В.В., к.т.н., к.е.н., доцент Кульбака О.М., к.т.н., к.т.н., доцент Балашова Ю.Б., завідувач лабораторії моніторингу якості освіти та планування навчально-методичної роботи Федіна В.Г,  зав.лаб.ІГГ, Тиквенко Н.В., асистенти Кочан С.М.та Андреєва І.Г..

07 листопада 2022 р., після обговорення відкритої лекції на засіданні кафедри АДГЗ, прийшли до позитивного висновку, що Гряник Володимир Олександрович засвоїв лекторське навантаження, показав сучасний підхід до проведення лекції із залученням до активної роботи студентів для студентів IV курсу (ГІЗ-22мн, ГІЗ-22мп) під час лекції, особливої уваги заслуговує відмінне володіння професійною українською мовою, гарно підготовлена презентація, цікавий та корисний матеріал, який буде в нагоду для здійснення майбутньої практичної діяльності студентами землевпорядниками.

Старший викладач к.т.н. Гряник В.О. продемонстрував високий рівень навчально-методичного викладення матеріалу, вільно володіє інформацією і майстерно утримував увагу аудиторії протягом усієї лекції. Тема лекції викладачем повністю розкрита.

Викладення лекції супроводжувалося наочною демонстрацією з використанням мультимедійного обладнання, проведена демонстрація матеріалів, які ілюструють основні принципи використання муніципальних ГІС для ведення моніторингу земель об’єднаної територіальної громади та особливості наповнення даної системи інформацією та необхідними аналітичними комплексами, що посилювало ефект сприйняття і засвоєння матеріалу.

к.т.н., доцент Трегуб О.В.

Навчальний матеріал відкритої лекції Гряника В.О. був підібраний відповідно до програми з даної дисципліни. Відкрита лекція проведена із застосуванням презентаційного матеріалу на якому були наведені приклади використання геоінформаційних систем для задоволення потреб органів місцевого самоврядування. Склалося позитивне враження від відкритої лекції.

к.е.н., доцент Кульбака О.М.

Офіційні відгуки викладачів свідчать про відмінний організаційно-методичний та професійний рівень читання лекції з застосуванням активних методів навчання у вигляді мультимедійного обладнання та презентації матеріалів лекції.

?>
вверх