14.03.2023

Відкрита лекція на тему : Вантажозахоплювальні пристрої вантажопідйомних машин

16.03.2023 року об 11:00 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри будівельних і дорожніх машин Голубченка Олександра Івановича для груп : БМО-20; БМО-21ст.

Тема лекції : Вантажозахоплювальні пристрої вантажопідйомних машин

Посилання на відкриту лекцію : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1af26f912a0e41b89f83d9f4b366ce39%40thread.tacv2/1675263276072?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22529c2417-420f-4fee-9ae2-4d61d76fd779%22%7d

?>
вверх