13.09.2022

Відкрита лекція на тему «Урбанізаційна система світу та Європейського Союзу»

Лекторка: Чала Вероніка Сергіївна, к.е.н., доц., доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування.

Академічна група: ПУА-19

Дата проведення: 16.09.2022 р.

Початок лекції об 11.00.

Посилання на відео-нараду: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adbdd12b92d1a46d98f17ecd20b557d92%40thread.tacv2/1662460567727?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%229ae7659e-67f9-419b-bc00-f91f37928d78%22%7d

?>
вверх