19.04.2023

Відкрита лекція на тему: “Управління командою проєкту”

Відкрита лекція на тему: “Управління командою проєкту”, яка відбудеться 24 квітня 2023р. о 9.30 (групи Ада 22-мн, Мкг-22мп, ПЦБ 22-1,2 мн) Кафедра Технології будівельного виробництва.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a768a69f49bbd4b8d88d33774a6c00264%40thread.tacv2/1675002775406?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%228008ab64-264a-4576-9c31-d552b958e171%22%7d

?>
вверх