24.09.2021

Відкрита лекція на тему «Статичні та динамічні характеристики елементів автоматики. Математичний опис неперервних систем автоматичного керування»

20 вересня 2021 року на кафедрі «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій», доцент Ужеловський В. О. провів відкриту лекцію на тему «Статичні та динамічні характеристики елементів автоматики. Математичний опис неперервних систем автоматичного керування» з дисципліни «Теорія автоматичного керування».

В умовах роботи академії під час адаптивного карантину, доцент Ужеловський В. О. провів відкриту лекцію на тему «Статичні та динамічні характеристики елементів автоматики. Математичний опис неперервних систем автоматичного керування» для студентів третього курсу спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Заняття проводилося в режимі off-line, основні положення по темі лекції були представлені із застосуванням презентаційного матеріалу. Протягом лекції викладач спілкувався зі студентами, надавалася можливість студентам аналізувати та робити висновки щодо математичного опису неперервних систем автоматичного керування. Математичні моделі дозволяють вивчати динамічні процеси в автоматичних системах, встановлювати структуру і параметри складових частин системи для надання реальному процесу керування бажаних властивостей і заданої якості. Знання з теорії автоматичного керування надають можливість фахівцям з автоматизації вирішувати проблеми автоматизації керування і контролю технологічних процесів, проектування стежачих систем і регуляторів, автоматичного моніторингу виробництва і навколишнього середовища, створення автоматів і робототехнічних систем, а також керування інформаційними телекомунікаційними мережами.
Зміст, чіткість структури лекції, застосування прийомів підтримки уваги – все це активізувало мислення і працездатність, сприяло встановленню педагогічного контакту, викликало у студентів емоційний відгук, формувало інтерес до предмету.
За змістом, прочитана доцентом Ужеловським В. О. лекція, характеризується науковістю, доступністю в сприйнятті і переконливістю викладу. Теоретичні узагальнення, супроводжувані ілюстративними матеріалами, фактами, прикладами, різні методи композиції в лекції надалі можливість викладачу зробити її оригінальною, що демонструвало вплив на свідомість студентів.
На лекції були присутні зав. каф, к.т.н., доц. Ужеловський А. В., к.т.н., доц. Ткачов В. С., к.т.н., доц. Чумак Л. І., д.ф-м.н., проф. Базилевич Ю. М., к.т.н., доц. Живцова Л. І., ас. Бровченко К. А. Присутні викладачі висловили схвальні відгуки щодо проведеного заняття, були наведені деякі зауваження, але в цілому лекція залишила позитивне враження.

?>
вверх