08.12.2023

Відкрита лекція на тему: “Реновація промислових споруд і реконструкція діючих підприємств”

У вівторок, 12 грудня, об 11:00 доцент кафедри організації і управління будівництвом Олександр МАРТИШ запрошує на відкриту лекцію “Реновація промислових споруд і реконструкція діючих підприємств”.
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmQ3YWJiYmUtMjBiZC00ZWQyLTkxYWItM2U2ZDQ0OTBhNmYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%222060ef57-a2c2-4bf7-9df7-78a4cd85855c%22%7d
?>
вверх