12.02.2023

Відкрита лекція на тему: “Особливості створення інновацій і формування попиту на них”

В четвер, 16 лютого, об 11-00 Тетяна КРАВЧУНОВСЬКА запрошує на відкриту лекцію “Особливості створення інновацій і формування попиту на них”.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af11c50a5de9d4fb782ebaa4eece0a0a4%40thread.tacv2/1675279934884?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%228f35cfa1-c057-4ab0-920f-cbdcd8cea0a2%22%7d
?>
вверх