13.03.2023

Відкрита лекція на тему «Особливості розвитку архітектури та мистецтва Італії XVII ст»

Відкрита лекція кафедри «Основ Архітектури» на тему «Особливості розвитку архітектури та мистецтва Італії XVII ст» відбудеться 14 березня 2023 року о 09:30

Лектор – Ревський Іван Сергійович, доцент кафедри «Основ Архітектури».

Відкрита лекція буде проведена для студентів архітектурного факультету, потік ОМ-22.

Посилання на Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A2a808dc74ed54066b7a1c2288085b8f8%40thread.tacv2/1675197831063?context=%7B%22Tid%22%3A%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2C%22Oid%22%3A%22fa547b97-7ac7-4de9-9811-d74c55c0f4cf%22%7D

?>
вверх