24.04.2023

Відкрита лекція на тему: «Основи пакування і маркування продукції»

25.04.2023 о 9.30 відбудеться відкрита лекція професора кафедри менеджменту, управління проектами і логістики Божанової Вікторії Юріївни на тему: «Основи пакування і маркування продукції».

Посилання на лекцію:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a06fdd9537a6f435f82b25361449a8933%40thread.tacv2/1675343758675?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22f1be954f-87d9-420b-9d5f-378a2dafca5e%22%7d

?>
вверх