15.02.2023

Відкрита лекція на тему: «Орієнтування на місцевості»

У вівторок 21.02.23 об 11:00 відбудеться відкрита лекція к.т.н. доцента Ландо Євгена Олександровича для груп: АРХ-22-4п, АРХ-22-5п

Дисципліна: Інженерна підготовка території (Основи геодезії)

Тема лекції: Орієнтування на місцевості.

Посилання на відкриту лекцію: http://surl.li/eozzv

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a322a08f09d9246d9aff6cd976e825f2f%40thread.tacv2/1674831936064?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2200a15de5-b6fc-47e7-8b71-c40ed460fdc7%22%7d

Идентификатор собрания: 350 385 760 065
Passcode: VN5nPV

?>
вверх