24.11.2023

Відкрита лекція на тему: «Обладнання та організація житлового середовища»

27 листопада 2023 року об 11-00 відбудеться відкрита лекція старшого викладача кафедри Дизайну та реконструкції архітектурного середовища Суворової Тетяни Олександрівни.

Тема лекції: «Обладнання та організація житлового середовища»

Відкрита лекція з курсу «Основи ергономіки» буде проведена для студентів спеціальності 022 «Дизайн» архітектурного факультету, потік ДС-21.

Посилання в Тімс:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a792308a6702645c28d0aa26786c30db1%40thread.tacv2/1693768830856?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%228727a610-e97d-400f-9856-d4ffaf7849b2%22%7d

?>
вверх