15.09.2023

Відкрита лекція на тему: ““Мікро- та макросередовище у дослідженнях ринку””

У вівторок 19 вересня 2023 року о 9.30 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри «Економіки, менеджменту та підприємництва» Каширнікової Ірини Олександрівни. Тема лекції “Мікро- та макросередовище у дослідженнях ринку”. Відкрита лекція буде проведена для студентів груп ЕК-22 та ПД-22 економічного факультету.

Посилання на лекцію в Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2265b013db6245b99346ee19f76a3102%40thread.tacv2/1694152727925?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22b528b300-12e6-48a7-be29-fd8d678f2902%22%7d

?>
вверх