31.01.2023

Відкрита лекція на тему: Класифікація ґрунтів. Основні закономірності механіки ґрунтів.

03.02.23 об 11:00 відбудеться відкрита лекція завідувача кафедри інженерної геології і геотехніки Сєдіна Володимира Леонідовича для груп: ПЦБз-20, ПЦБз-21ст.
Тема лекції: Класифікація ґрунтів. Основні закономірності механіки ґрунтів.
Посилання на відкриту лекцію: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac9450ea15ee74b37b1c91d2e329439e9%40thread.tacv2/1674628128191?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22340f4341-6b71-4b9d-a688-3fcaa5548d4a%22%7d
?>
вверх