01.05.2023

Відкрита лекція на тему «Інститути громадянського суспільства»

Лекторка: Кахович Олена Олександрівна, к.н.з держ.управ., доц., доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування.

Академічна група: ПУА-22мп
Дата проведення: 03.05.2023 р.
Початок лекції о 13.00.

Посилання на відео-нараду: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a238da9d2736749c0a772087882c1f817%40thread.tacv2/1675412716355?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22294be1ec-c3ee-4024-b9ea-bc204285e4f5%22%7d

?>
вверх