23.11.2023

Відкрита лекція на тему: “Електричне поле у вакуумі. Напруженість. Потенціал.”

Викладач: Старший викладач кафедри фундаментальних і природничих дисциплін Волнянська Ірина Павлівна;

Тема лекції: Електричне поле у вакуумі. Напруженість. Потенціал.

Дата проведення: 27.11.2023

Час проведення: 11.00

Посилання на канал Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2d0a35dbc2504f6c94f9504c13426681%40thread.tacv2/1693768021111?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2297f061e2-fe4c-4ea3-8b7f-59e16a3c1733%22%7d

Потік, для якого заплановано відкриту лекцію: ГІЗ-23, ЕКО-23

?>
вверх