14.02.2023

Відкрита лекція на тему: Екологічна рівновага на регіональному рівні

17 лютого 2023 року (п’ятниця) о 9-30 відбудеться  відкрита лекція доцента кафедри Екології та охорони навколишнього середовища Гільова Володимира Володимировича на тему «Екологічна рівновага на регіональному рівні». Відкрита лекція буде проведена для студентів групи ЕКО-20.

Посилання на канал Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae30455f9fe9b49fa8dd389c4983837fd%40thread.tacv2/1674945532738?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22127f0744-79b3-49ba-9cca-fe22159593d3%22%7d

?>
вверх