07.12.2023

Відкрита лекція на тему «Архітектура Раннього Відродження»

Відкрита лекція кафедри «Основ Архітектури» на тему «Архітектура Раннього Відродження» відбудеться 11 грудня 2023 року о 11:00
Лектор – Куліченко Наталія Вікторівна, старший викладач кафедри «Основ Архітектури».
Відкрита лекція буде проведена для студентів архітектурного факультету, потік АРХ-22-1, АРХ-22-2, АРХ-22-4п АРХ-22-5п.
Посилання на Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a64bd8bb375b84e7e8a938a7b85960d1e%40thread.tacv2/1694551463359?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22a0cd8ebe-6771-46c2-b140-67ca007c6dca%22%7d

?>
вверх