15.09.2023

Відкрита лекція на тему: “Аналітична геометрія на площині. Полярна система координат. Пряма лінія на площині”

Викладач: Старший викладач кафедри фундаментальних і природничих дисциплін Романенко Тетяна Євгенівна;

Тема лекції: Аналітична геометрія на площині. Полярна система координат. Пряма лінія на площині;

Дата проведення: 18.09 2023

Час проведення: 9.30

Посилання на канал Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa23c9de611042468a8b400679f0b741%40thread.tacv2/1693808785166?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2251501f4f-4ad3-40d6-a8a4-b8581f7e3726%22%7d

Потік, для якого заплановано відкриту лекцію: АТ, АУТП, БМО, БМО-23д, КМІМДМ, КН,ПМ-23

?>
вверх