18.11.2021

Відкрита лекція на кафедрі Нарисної геометрії та графіки «Аксонометрія»

22 листопада об 13:00 відбудеться відкрита лекція «Аксонометрія» кафедри Нарисної геометрії та графіки, доц. Артем Сопільняк.

Приєднатись можна за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abb3d8693c1a54d78bee22c1f665f181e%40thread.tacv2/1635839235948?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%224e02bba1-a1ce-46f2-8e23-06a9019417e0%22%7d

?>
вверх