Відкрита лекція на кафедрі Архітектурного проектування та містобудування

16 листопада об 11.00 відбудеться відкрита лекція “Системи розселення. Планувальна організація території регіону”. Кафедра Архітектурного проектування та містобудування, ст. викладач Ірина Швець.

Приєднатись можна за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abbfbc2bf7bbc403c8ddb2770d34607e3%40thread.tacv2/1636486415469?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22728a6677-70a9-421c-8701-8776bbf4b593%22%7d

?>
вверх