11.04.2024

Відкрита лекція Кожемякіної Ірини Филимонівни

15.04.2024 року об 11.00 відбудеться відкрита лекція з опору матеріалів доцента кафедри будівельної і теоретичної механіки та опору матеріалів Кожемякіної Ірини Филимонівни за темою «Стійкість стиснутих стержнів» для студентів груп ВВ-22-1,2 і ТГПВ-22-1,2.

Приєднатись до лекції можна за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af92cd1c17c0043e0bb3ceecd03e2bbf5%40thread.tacv2/1706553267033?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22b2bcf381-be84-4458-ba90-d9d78afd1296%22%7d

?>
вверх