09.11.2023

Відкрита лекція Карасьова Олексія Геннадійовича

Лектор: Карасьов Олексій Геннадійович, к.т.н., доцент

Тема лекції: Статично визначені й статично невизначені системи, що працюють на розтяг – стиск

Дата: 14.11.23

Час09.30

Посилання на канал Teams :
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aheh3SPxFduKFs0S0WNId4tJDLLinNgKe58mapMMgkZ01%40thread.tacv2/1698735697268?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22449c46c2-68d8-4e15-aebf-d31e31b65e9c%22%7d

Групи: АТ-22-1, АТ-22-2, АТ-23ст, БМО-22, КМіДМ-22, КМіДМ-23ст

?>
вверх