22.02.2023

Відкрита лекція кафедри «Основ Архітектури» на тему «Кольоросприйняття. Контрасти» відбудеться 23 лютого 2023 року о 08:00.

Відкрита лекція кафедри «Основ Архітектури» на тему «Кольоросприйняття. Контрасти» відбудеться 23 лютого 2023 року о 08:00.

Лектор – Половна-Васильєва Олена Анатоліївна, доцент кафедри «Основ Архітектури».

Відкрита лекція буде проведена для студентів архітектурного факультету, потік ОМ-22.

Посилання на Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2979d5e96de6464a84efd8ae7bcf0be3%40thread.tacv2/1675243875849?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22d106bfd7-7790-435b-8c18-03a24cb59332%22%7d

?>
вверх