23.02.2023

Відкрита лекція кафедри «Основ Архітектури» на тему «Формоутворююча для поліхромії» відбудеться 28 лютого 2023 року о 09:30.

Відкрита лекція кафедри «Основ Архітектури» на тему «Формоутворююча для поліхромії» відбудеться 28 лютого 2023 року о 09:30.

Лектор – Никицька Людмила Василівна, старший викладач кафедри «Основ Архітектури».

Відкрита лекція буде проведена для студентів архітектурного факультету, потік Арх.22-1 та Арх.22-2

Посилання на Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a76c5ef4800304d1dbae118a4a42b4d74%40thread.tacv2/1674943425590?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2207ba6cf9-187d-4447-9281-9b08f6c69%22%7d

?>
вверх