24.02.2023

Відкрита лекція кафедри АКІТ

27.02.2023р. 13-00 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Теорія автоматичного управління» для студентів груп АУТП-20, АУТП-21ст. Лектор к.т.н. доц. Ужеловський Валентин Олексійович тема лекції «Покращення якісних показників систем автоматичного регулювання».

Посилання на відкриту лекцію:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8200f581cae242fd9708e8a34e3724aa%40thread.tacv2/1674853794456?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22ca8e16fb-bccb-4527-934e-f4dd6ea9c071%22%7d

?>
вверх