21.10.2022

Відкрита лекція Харлана Олександра Вікторовича

У вівторок 25 жовтня 2022 року о 8:00 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри Дизайну та реконструкції архітектурного середовища Харлана Олександра Вікторовича. Тема: «Особливості виконання передпроєктного аналізу». Відкрита лекція буде проведена для студентів груп АРХ- Архітектурного факультету.

Посилання в Тімс: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a366919a712c0481ca4b958fa5b9209c0%40thread.tacv2/1662555918703?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%223444511a-dd82-48b9-ba6b-ab6576f1d210%22%7d

?>
вверх