07.03.2024

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ група ТГПВ-21

Кафедра опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання
ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ
група ТГПВ-21
11 березня 2024 року об 11:00
Розрахунок природнього тиску, який виникає при охолодженні теплоносія в системах водяного опалення. Епюри гідростатичного тиску
Кандидат технічних наук, доцент ГОЛЯКОВА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА
Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8004975f10fc4d6b821bce1e54cd3178%40thread.tacv2/1706450937909?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22b3e58200-acd7-4cff-8565-829b9f6fa54b%22%7d

?>
вверх