05.02.2024

Відкрита лекція Грабовець Оксани Миколаївни

5 лютого о 14:30 відбудеться відкрита лекція доценту кафедри інженерної геології і геотехніки Грабовець Оксани Миколаївни  на тему “Вступ,загальні положення, роль і значення інженерних вишукувань у будівництві. Види вишукувань” (для груп ПЦБ 20-1,2,3,4п,21ст).
Посилання:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a299476e10cad4805b9e86273f490e2cb%40thread.tacv2/1706689808784?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22b9fde12c-3fe0-415a-8009-ebdb865417bc%22%7d
?>
вверх