13.09.2022

Відкрита лекція “Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування”

Початок об 11.00
групи АРХ-22-4п, АРХ-22-5п, ДС-22
Лекторка: доцентка кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності
Богуславська Лариса Георгіївна
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a80212489e420411ba3dcd8628a132f9d%40thread.tacv2/1662554901652?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22d8943add-ebf7-4463-8a6d-992f1d109f38%22%7d
?>
вверх