08.02.2024

Відкрита лекція доцента Погасій Олени Анатоліївни

Лектор: доцент кафедри БТМтаОМ Погасій Олена Анатоліївна

Тема: Рівняння трьох моментів

Коли:  12.02.2024,  9.30 (онлайн)

Для кого:  ПЦБ-22-1, ПЦБ-22-2, ПЦБ-22-3, ПЦБ-22-4п, ПЦБ-23ст, ТБК-22, АДА-22

Посилання:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6ceb100672194e1990af0c36aad27914%40thread.tacv2/1706562256158?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2217db85a0-345e-4456-81a1-bffa003d63c5%22%7d

?>
вверх