05.10.2022

Відкрита лекція доцента Кроля Романа Миколайовича

В п’ятницю 07.10.2022 року о 9:30 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри будівельних і дорожніх машин Кроля Романа Миколайовича для груп БМО-19 та БМО-20ст. Тема лекції «Ходове обладнання машин для земляних робіт». Посилання на канал :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aee4a7aaf78a942639f4e9bcbafcadc02%40thread.tacv2/1664963169090?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%224e8043c9-90ff-4c5f-9d0d-ff1109f9e7e4%22%7d

?>
вверх