25.02.2023

Відкрита лекція доцента кафедри інженерної геології і геотехніки Ковби Владислава Валерійовича

01.03.23 о 13:00 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри інженерної геології і геотехніки Ковби Владислава Валерійовича для груп: ПЦБ-22-1,2 мн, ПЦБ-22-3,4,5 мп.

Тема лекції: Теоретичні основи числового моделювання геотехнічних об’єктів. Розрахункові моделі ґрунтової основи для ПК. Адаптація вхідних параметрів для моделей ґрунтової основи. Приклади застосування для будівництва.

Посилання на відкриту лекцію: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a309cb15ca8784464b2ed88b98ff1c51c%40thread.tacv2/1674735446666?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22960a3001-a077-4862-a646-f8928ab85e67%22%7d

?>
вверх