08.02.2024

Відкрита лекція доцента Івченко Юлії Володимирівни.

Тема лекції: Матеріали для металевих конструкцій. Вимоги та основні показники властивостей будівельних сталей. Види будівельних сталей. Вибір сталі для сталевих конструкцій. Сортамент прокату.
Потік: ПЦБ-21-1, 2, 3, 4п, 22ст.
Дата і час проведення: 12.02.24, 13.00.
Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8a2d70692b2447dc8a6b6bde4d45d69f%40thread.tacv2/1706279163331?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2219308b73-334c-407f-9e2b-483e959e5e5a%22%7d
?>
вверх