07.02.2022

Відкрита лекція доц. Погасій О.А. (каф.БТМтаОМ)

10.02.2022 р. о 9.30 в ауд.351 для груп ПЦБ-20-1,2, ПЦБ-21ст буде проведено відкриту лекцію на тему: “Статично невизначені системи. Рівняння трьох моментів“.

Посилання на відкриту лекцію:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6214a4cabd57407e8cc6c86ad06f91d4%40thread.tacv2/1644347180592?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2217db85a0-345e-4456-81a1-bffa003d63c5%22%7d

?>
вверх