29.09.2023

Відкрита лекція “Державна реєстрація права на виконання будівельних робіт”

У вівторок, 3 жовтня, о 13-00 Дмитро ЧАШИН запрошує на відкриту лекцію “Державна реєстрація права на виконання будівельних робіт”.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7fda8fe36b8648cca2d60ecc6880eb54%40thread.tacv2/1693908688591?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%220d706ae9-9809-471d-99d0-6477a1ce132e%22%7d
?>
вверх