22.02.2024

Відкрита лекція Чабана Вячеслава Петровича

Інформація щодо відкритої лекції доцента кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій Чабана Вячеслава Петровича
Тема лекції: “Дефекти та пошкодження металевих конструкцій. Класифікація дефектів та пошкоджень”.
Потік:
групи ПЦБ-23-1мн, ПЦБ-23-2мп, ПЦБ-23-3мп.
Дата проведення лекції:
26.02.2024р.
Час: 13-00.
Посилання на лекцію
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a61d64fe92b4e4554b41335f70cc41cf4%40thread.tacv2/1706462423623?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%224a435a73-6f79-44b8-b5a2-e7dca5f8d736%22%7d
?>
вверх