10.03.2023

Відкрита лекція асистента кафедри економічної теорії та права Скачедуб С. А.

 14.03.2023 о 9:30 відбудеться відкрита лекція асистента кафедри економічної теорії та права Скачедуб С. А. для групи АРХ-20 тема лекції: “Право властності в Україні”. Посилання на відкриту лекцію:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a929a3c74e98046a28ed9f179178c8748%40thread.tacv2/1674710504330?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%226462af7e-66e9-4b1e-9768-2aafb9dda12a%22%7d
?>
вверх