26.02.2024

Відкрита лекція Аміруллоєвої Н. В.

Викладач: Доцент кафедри фундаментальних і природничих дисциплін Аміруллоєва Наталія Валеріївна.

Тема лекції: Дисперсні системи.

Дата проведення:  27.02.2024.

Час проведення: 9.30.

Посилання на канал Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3000a742f9b241bc8b678158db577aa5%40thread.tacv2/1706468581929?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22b403c165-83f7-4119-bf9c-5ea9cf00cf30%22%7d

Потік, для якого заплановано відкриту лекцію: ЕКО-23

?>
вверх