14.03.2023

Відкрита лекція

17.03.2023 р. о 8.00 зі студентами другого курсу факультету інформаційних технологій та механічної інженерії груп КН-21, КН-22ст відбудеться відкрита лекція з дисципліни Об’єктно-орієнтоване програмування за темою: «Спадкування. Віртуальні функції, поліморфізм». Проводить ст. викладач кафедри комп’ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної математики Плахтій Євген Георгійович.
Приєднатися до лекції можна за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac588594ba3a142a9989766bbb2165697%40thread.tacv2/1675177119168?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2232f95f31-4e0b-46d8-a945-0cc41ff269f1%22%7d

?>
вверх